Frågor och svar

Nedan har jag samlat de vanligaste frågorna om logopedi och om de tjänster jag erbjuder. Du är välkommen att kontakta mig via mail eller telefon om du har egna frågor.

Vad är en logoped?
I Sverige är logoped en skyddad yrkestitel, som endast får användas av den som har legitimation. Logopedi är läran om röst-, tal-, språk- och sväljstörningar. Logopedens uppgift är att undersöka, ställa diagnos och behandla barn och vuxna med kommunikationssvårigheter till följd av röst-, tal- och språkstörningar. Logopeden arbetar även med diagnostik och behandling av ät- och sväljproblem.
Utbildningen bedrivs inom medicinsk fakultet vid sex olika universitet i Sverige. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen efter avlagd logopedexamen.

Varför en privat logoped?
Väntetiderna till en logoped inom kommun och landsting kan vara långa - en privat logoped kan hjälpa till att korta väntetiden. Behandling hos privat logoped kan också utgöra ett komplement till den behandling som bedrivs hos den ordinarie logopeden.

Behövs remiss?
Nej.

Gäller högkostnadskortet?
Region Skåne tecknar i dagsläget inte vårdavtal med logopeder. Därför blir kostnaden hos en privat logoped inte reducerad och högkostnadsskyddet träder inte in.

Var ligger logopedmottagningen?
Mottagningen ligger i afasiföreningens lokaler på Stora Kvarngatan 51 bredvid Caroli City i centrala Malmö. Möjlighet till hembesök inom Malmö stad finns.


Visa större karta

Kontakta mig för mer information och bokning

Telefon: 0735-778911

Telefontid: måndag - fredag 17:00-18:00

Email: logoped.carinabouaziz@live.se